Afgelopen vrijdag 3 november was een bijzonder feestelijk moment. Toen was het exact 175 jaar geleden dat de door Thorbecke herziene Grondwet werd vastgesteld.
Op die dag in 1848 heeft de Grondwetscommissie, onder bezielend voorzitterschap van Thorbecke, ervoor gezorgd, dat niet langer de Koning, maar de ministers verantwoordelijk werden voor het beleid van de regering. Dat luidde de start in van de huidige staatsinrichting: Nederland werd een parlementaire democratie.
Daarnaast kent onze Grondwet natuurlijk talrijke artikelen waarin is vastgelegd op welke wijze overheid en samenleving met elkaar dienen om te gaan. Belangrijke politieke besluiten worden getoetst aan de Grondwet. Het is vooral in deze tijden van toenemende polarisatie van groot belang dat wij onze Grondwet eren en in stand houden. Daarom vieren wij 175 jaar democratie en rechtstaat.

Remieg Aerts
Samen met de provincie Overijssel hebben wij een feestelijk dag georganiseerd. Uiteraard was de start op de meest logische plek, namelijk in het geboortehuis van Thorbecke te Zwolle. Onder enorme belangstelling heette Ben Keizers – directeur van Staatshuys – de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens kreeg prof. dr. Remieg Aerts – auteur van de omvangrijke biografie ‘Thorbecke wil het’ – het woord. Hij nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van het ontstaan én belang van onze Grondwet. Een zeer boeiend betoog.
Hierna ontvingen allen een Grondwet paraplu met daarop de o zo belangrijke eerste regel van artikel 1 van onze Grondwet:

               ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’

Kunstwerk artikel 1
Gezamenlijk wandelden de aanwezigen in 1848 stappen (geen toeval….) naar het Overijsselse provinciehuis. Hier werd door Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel én Bas de Gaay Fortman, initiatiefnemer van de Grondwetcampagne 2023, een speciaal kunstwerk onthuld. Het thema is ‘op welke grond dan ook’ en refereert aan artikel 1 van onze Grondwet. Het kunstwerk is gemaakt door ‘de plannenmannen’ en verbeeldt de diversiteit, de gelijkwaardigheid en de herkomst van de inwoners van Overijssel. Tegelijkertijd is er een foto-expositie met portretten en persoonlijke verhalen van een aantal Overijsselaren met verschillende culturele achtergronden.
Gezien alle reacties kunnen we gerust spreken van een zeer geslaagde dag. De Grondwet stond volop in de belangstelling, wat hopelijk een passend vervolg krijgt in meer gemeenten.

Met dank aan @Bullet-ray Photography (Raymond van Olphen) voor de foto’s.

175 jaar Grondwet van 1848

De genodigden met de Grondwet paraplu’s

Bas de Gaay Fortman en Andries Heidema onthullen het kunstwerk in het provinciehuis

Bas de Gaay Fortman, Andries Heidema en Ben Keizers op het zojuist onthulde kunstwerk van artikel 1 van de Grondwet