Geldt de Grondwet ook in Groningen?

In ons land hebben we een unieke Grondwet, waarvan het eerste artikel begint met het woordje ‘Allen’. Dat is bijzonder, want dat betekent dat onze Grondwet van toepassing is op iedereen in Nederland. Eén van de artikelen, nummer 21, luidt als volgt:

‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’

De Grondwet geldt dus voor iedereen. Voor de samenleving én voor de overheid. Feitelijk lijkt hiermee de problematiek in Noordoost Groningen opgelost. Is het zo simpel? Nou, helaas niet. Rijst de vraag of alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van hun Grondwettelijk Recht. Waarschijnlijk niet. Hoewel dit natuurlijk een pijnlijk voorbeeld is, wordt ons vermoeden bevestigd dat onze Grondwet in verschillende geledingen van onze samenleving onvoldoende leeft. En dat is jammer. Waren dan de problemen rondom Loppersum niet zo groot geweest? Dat is lastig om aan te geven, de problematiek is uiterst complex. Vast staat, dat als bijvoorbeeld bovenstaand artikel uit onze Grondwet bekender was geweest, er mogelijk eerder een basis gelegd had kunnen worden voor aanvaardbare oplossingen.
En daarmee wordt opnieuw duidelijk dat onze Grondwet meer aandacht verdient! en ja: de Grondwet geldt ook in Groningen !!

Met de Stichting Grondwetcampagne 2023 willen wij dat onze Grondwet weer gaat leven in onze gehele samenleving.