Staatshuys was wederom een broedplaats van inspiratie. De NEO-gemeenten waren in Staatshuys voor een kennissessie over de Jeugdhulp. NEO staat voor de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Na een rondleiding door het monumentale pand en korte toespraak van Ben Keizers over de historie en filosofie van Thorbecke, kon de dag beginnen!

Het doel van deze kennissessie was om ervaringen en uitdagingen in de Jeugdhulp met elkaar te delen, wat sinds de decentralisatie in 2015 een enorme opgave blijkt te zijn. Beleidsmedewerkers en enkele wethouders van de NEO-gemeenten gingen hierover met elkaar in gesprek.
Onder leiding van adviseur Theo Platje van Keizers & Visser werd het een enerverende en leerzame ochtend.

Iedere gemeente had voor deze dag een Elevator Pitch voorbereid. Alle drie de gemeenten hebben als doel om de Jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de samenleving te regelen. Dit kwam in alle pitches sterk naar voren. Zo kunnen korte lijnen met onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs en welzijnswerk preventief werken waardoor opschaling naar geïndiceerde jeugdhulp niet altijd nodig is. Een integrale aanpak is dus een van de puzzelstukjes in deze complexe puzzel,

Vervolgens werden er verbeterpunten besproken. Het blijven denken in kaders en risicomijdend gedrag kwam ter sprake. Het mogelijk kunnen maken en het leveren van maatwerk zien de gemeenten als een kans om nog dichterbij haar inwoners te kunnen staan. Op deze wijze kunnen zij passende zorg bieden. Van gemeenten vraagt dit om  soms buiten de gemeentelijke kaders te stappen. De NEO-gemeenten zien het als hun taak om dit richting hun colleges van Burgemeesters & Wethouders te blijven benoemen.

In 2023 komen zij opnieuw bij elkaar in Staatshuys om vervolg te geven aan deze sessie.
Hieruit blijkt eens te meer dat Staatshuys een inspirerende locatie is om gemeenschappelijke vraagstukken te delen. Kennis en ervaringen gebruiken om oplossingen te vinden welke gedragen worden in de samenleving.

Ook een kennissessie organiseren? Neem dan contact met ons op.

NEO gemeenten in Staatshuys - inspiratiesessie over Jeugdhulp