Het bestuur van de Stichting Grondwetcampagne 2023 heeft moeten besluiten de stichting op te heffen. Ondanks de grote steun van lokaal-en Provinciaal bestuur én vele prominenten. Vanaf de oprichting in 2019 zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om de doelstelling te realiseren. Aan het verantwoordelijke ministerie – Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – is een onderbouwd plan voorgelegd met de vraag om dit financieel te ondersteunen. Zelfs het verzoek om hierover in gesprek te gaan is niet gehonoreerd. De politiek in Den Haag heeft helaas andere keuzes gemaakt. Hierdoor is het voor de initiatiefnemers niet langer haalbaar om de campagne voort te zetten.
Op 3 november jongstleden hebben we, in samenwerking met de Provincie Overijssel, op prachtige wijze 175 jaar herziene Grondwet Thorbecke herdacht én gevierd. Bekijk het artikel over deze dag hier.

Dit is de Brief aan de minister BZK welke tevens is gezonden aan:

  • Alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer
  • Voorzitter van de commissie BZK van de Tweede Kamer
  • Algemeen directeur van Interprovinciaal Overleg (IPO) te Den Haag
  • Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur
  • Verschillende landelijke media instanties

Langs deze weg willen wij allen bedanken die de afgelopen jaren steun hebben uitgesproken voor dit initiatief. Het is voor ons onmogelijk om dit op persoonlijke titel te doen.
Het is en blijft teleurstellend te moeten ervaren dat er in de landelijke politiek onvoldoende draagvlak aanwezig is om juist nú de Grondwet breder onder de aandacht te brengen.

Met dit affiche vond in 2019 de Kick-off plaats

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de Grondwet