Inspirerende start Grondwetcampagne 2023

Op inspirerende wijze is in het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch de Grondwetcampagne 2023 van start gegaan! De initiatiefnemers zijn Bas de Gaay Fortman, Jeroen van Urk en Staatshuys. Zij voeren tot eind 2023 een campagne om meer aandacht voor onze Grondwet te vragen. Op 3 november 2023 is het exact 175 jaar geleden dat de door Thorbecke ontworpen Grondwet officieel werd afgekondigd. Tot die tijd willen we voor alle geledingen binnen de samenleving (inclusief overheid) de Grondwet tot leven brengen. Dat doen we door het ontwikkelen van verschillende landelijke activiteiten. Hiervoor wordt de Stichting Grondwetcampagne 2023 formeel opgericht. De Grondwetcampagne 2023 wordt ondersteund door meedenkers uit brede politieke en maatschappelijke kring. Bijvoorbeeld uit Europees, nationaal en lokaal bestuur, rechtspraak, onderwijs en media.

Tijdens de startbijeenkomst namen, na het welkomstwoord van Ben Keizers – directeur Staatshuys – de onderstaande sprekers het woord. Daarbij treft u enkele citaten aan uit hun toespraken.

Prof. dr. Wim van de Donk – Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
‘De Grondwet zou op een altaar moeten staan, als grondslag voor gesprek over democratie en rechtsstaat’.
‘Belangrijk in de campagne is dat de discussie niet gaat wat er in de Grondwet staat, maar wat de Grondwet is. Daarbij is het niet zo dat het onderwijs dit moet oplossen. Het gesprek over de Grondwet begint al thuis en in de samenleving.’

Prof. dr. Alex Brenninkmeijer – Lid van de Europese Rekenkamer
‘Bij het aandacht vragen voor de Grondwet moeten we een taal gebruiken die aansluit bij de leefwereld van de mensen’.

‘Thorbecke is de geniale grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie’.
‘Een Grondwet baseert zich op de natie: in Amerika: ‘We the people‘ – in Frankrijk: ‘Au nom du peuple‘ en in Duitsland (na de val van de muur): ‘Wir sind das Volk‘.

Mr. Nathalie van Waterschoot – Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Betrokken bij de Grondwetcampagne vanuit de interesse en gedeelde noodzaak om in de samenleving de waarden van onze democratische rechtstaat en ook de Grondwet beter inzichtelijk te maken: tolerantie, verdraagzaamheid, de scheiding der machten’.

‘Bij pogingen om de jeugd te bereiken zijn ook de rechters inzetbaar’.

Prof. dr. Micha de Winter – Hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht
‘Op scholen is behoefte aan dialoog. Spreek jongeren aan op hun potentieel, maak met hen samen een Grondwet van de school’.
‘Het levend maken van de Grondwet is een uitdaging in de sfeer van ‘learning by doing‘.
‘Spreek jongeren niet aan op alles wat er misgaat, maar op ‘Wat kunnen wij bijdragen?’

Willemien Vreugdenhil – Wethouder in de gemeente Ede
‘De Grondwet helpt breuklijnen in de samenleving overbruggen’.
‘We mogen elkaar onderbrekend aanspreken. De breuklijnen in ons land ervaren ook wij van dag tot dag in ons werk. Daarbij zie ik de Grondwet als vangrails. Zo is die zeer actueel bij uit de hand lopen van het debat’.

Ben Keizers – Directeur Staatshuys
‘‬Hoe mooi is het als de normen en waarden in de Grondwet weer echt prevaleren voor de verbinding van de overheid en de samenleving!’
‘De Grondwet is niet van de overheid, de Grondwet is niet van de samenleving, nee de Grondwet is van ons allen. Allen. Dat is ook het eerste woord van artikel 1 van de Grondwet.’

Tot slot gaf Bas de Gaay Fortman in een tweegesprek met Jeroen van Urk, het grote belang van deze campagne aan. Er is, volgens Bas de Gaay Fortman, in Nederland een basis nodig voor een moreel politiek beraad. Op posters willen we de normen en waarden, zoals deze in verschillende artikelen van de Grondwet staan, breed uitdragen zodat deze weer gemeengoed worden. Daarbij is het ook van groot belang om aansluiting te vinden bij jongeren. We willen stimuleren en faciliteren om dit voor elkaar te krijgen zodat er eind 2023 een volksfeest ontstaat voor ALLEN!

Prof. dr. Wim van de Donk – Commissaris van de Koning in Noord-Brabant