Op 3 november 2023 is het precies 175 jaar geleden dat de door Thorbecke ontworpen Grondwet is vastgesteld. En dat willen we vieren! Op initiatief van Bas de Gaay Fortman, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en veteraan van de Tweede en Eerste Kamer, is in samenwerking met Staatshuys de Stichting Grondwetcampagne 2023 opgericht. Het doel van de stichting is om de Grondwet weer echt tot leven te brengen in alle geledingen van onze samenleving. Waarden en normen die verankerd zijn in de Grondwet verdienen een stevige plek bij allen die zich in Nederland bevinden. Het bestuur van de stichting initieert een landelijke campagne, zodat de Grondwet echt weer het fundament wordt onder de Nederlandse samenleving waarbij ook de verbinding tussen overheid en samenleving wordt versterkt.
Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de Grondwet centraal zal staan.