Over de Noodwet & de Grondwet heeft Bas de Gaay Fortman, initiatiefnemer van de Grondwetcampagne 2023, een opiniërend stuk geschreven. NRC heeft dit op donderdag 18 juni jongstleden gepubliceerd. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij hetgeen de Grondwetcampagne 2023 beoogt. Zij wil ‘de Grondwet weer tot leven wekken’ in alle geledingen van onze samenleving. Staatshuys ondersteund dit prachtige initiatief van Bas de Gaay Fortman. Hiervoor is vorig jaar de Stichting Grondwetcampagne 2023 op gericht in het geboortehuis van Thorbecke.
Tijdens de coronacrisis wordt op verschillende manieren gerefereerd aan de Grondwet en de noodzakelijke maatregelen. Wat kan en mag in dit kader?
Meer informatie over de Grondwetcampagne 2023 vindt u hier.

Geïnteresseerd? Lees het door Bas de Gaay Fortman ingezonden stuk via onderstaande link.
Opinie en Debat NRC van Bas de Gaay Fortman