Wethoudersvereniging - masterclass in Staatshuys

De Wethoudersvereniging heeft recent een Masterclass georganiseerd in Staatshuys. Op initiatief van voorzitter Jeroen van Gool koos men voor deze passende locatie. Na de rondleiding door Ben Keizers was het onderwerp tijdens deze wethouders-dag ‘Omgaan met agressie, geweld en intimidatie.’ Geen overbodige luxe gezien het feit dat de maatschappij verhardt en een aantal burgers menen zich op de verkeerde manier te moeten uiten tegen onze bestuurders. Onacceptabel! De gevolgen van agressie en geweld zijn ingrijpend en hebben grote impact op het leven van onze bestuurders. Hierdoor lijkt de animo voor het wethouderschap tanende, terwijl het een prachtig vak is. Samen moet het bewustzijn groeien, dat we elkaar nodig hebben om zaken voor elkaar te krijgen en bestuurders – wethouders – zijn daarin een belangrijke schakel.

Om goed voorbereid aan het wethouderschap te beginnen heeft Martin Knol het boek “Waarom Wethouder’ geschreven. Meer informatie treft u hier aan.